Публикация

Мисия и дълг под пагон

Мисия и дълг под пагон

Те обичат адреналина и не се страхуват от предизвикателствата.


Хилядите спасени помнят и професионализма, и саможертвата на българските военни медици, които признават: За тази работа се иска сърце!


Но и носи по-големи отговорности и необходимост от непрестанно усъвършенстване.
Приемствеността, дисциплината и професионализмът, предавани през годините, се оказват спойката между отделните поколения медици в славната история на българската военномедицинска служба.

Двудневен симпозиум (17-18 ноември) във ВМА

ще представи спецификата и ролята на военнослужещите и цивилните професионалисти по здравни грижи от състава на Академията в условията на усложнена международна обстановка и среда на несигурност.

 

На този фон предизвикателствата при подбора и подготовката на професионалистите по здравни грижи, отчитайки критичния дефицит на кадри не само на национално, но и на международно ниво, стават още по-големи.


Извън клиничната си дейност, повече от 130 години военномедицинските екипи спасяват животи не само на бойното поле, но винаги са на „първа линия” и при различни извънредни ситуации, мащабни бедствия и катастрофи – както у нас, така и в чужбина.

Коментари