Публикация

Хепатит Е вирусна (ХЕВ) инфекция – подценена и невидима заплаха

Хепатит Е вирусна (ХЕВ) инфекция – подценена и невидима заплаха

Хепатит Е вирусна (ХЕВ) инфекция – подценена и невидима заплаха

 

Hepatitis E Virus (HEV) Infection

 

За период от над 40 години от откриването на хепатит Е вируса (ХЕВ), медицинската наука установи много нова информация за ХЕВ и се промениха първоначалните схващания за леко, безобидно заболяване, ендемично за определени региони в света. Сега се знае, че ХЕВ инфекцията е широко разпространена, вирусът има зоонозен характер (т.е. разпространява се при животни и хора) и може да доведе до хроничен ход на болестта.

 

Българските учени активно изучават местното разпространение на вируса. Съвместните научно-изследователски проучвания на водещите изследователи Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. (Военномедицинска академия–София), Проф. д-р Илия Цачев, д.в.м.н. (Тракийски университет–Стара Загора) и Доц. д-р Роман Пепович, д.в.м. (Лесотехнически университет–София) установяват висока ХЕВ-серопозитивност сред Източнобалкански свине – 82% серопозитивност (PMID: 33153218), диви свине от Западна България – 40% (PMID: 33625897), индустриални свине от Южна България – 60% (PMID: 31017536), индустриални свине от Северна България – 36% (PMID: 34971505). Български изследвания са провеждани и сред храни, където е установена 67% ХЕВ серопозитивност при чернодробен трансудат от свине (PMID: 36322875). В партньорство с Център по трансфузионна хематология към Военномедицинска академия–София е реализирано първото за нашата страна проучване за ХЕВ сред кръвни донори (PMID: 33809748). Резултатите от това проучване показват 25% ХЕВ серопозитвност сред български кръвни донори.

 

Повече информация за ХЕВ инфекцията в интервюто за Радио Благоевград, месечна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова", водещ Лалка Радкова.

 

Link: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101735860/hepatit-e-podcenena-i-nevidima-zaplaha

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

19 ноември 2022

Коментари