Публикация

Г. Първанов: 2011 е година на пълен отказ от реформи в здравеопазването

Президентът Георги Първанов подписа указ за обнародване на Закона за държавния бюджет за 2011 г.


Основният мотив за подписването на закона е необходимостта страната ни да има приет бюджет за следващата година, особено в условията на продължаваща икономическа криза, съобщи прессекретариатът на държавния глава.

Същевременно Георги Първанов изразява несъгласие и безпокойство по съдържателната част и някои от политиките, заложени в бюджета, включително и в здравеопазването.

2011 г. е година на пълен отказ от реформи в здравеопазването, висшето образование, науката, социалната сфера, администрацията и финансовата децентрализация. Липсва стратегическо мислене, а някои от тези важни отрасли ще се финансират на критичния минимум от средства, смята президентът.

Той изразява безпокойство по отношение текста на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на закона, където е предвидено наличните в края на 2010 г. средства по банкови бюджетни и депозитни сметки на НЗОК в БНБ да бъдат преведени служебно от банката до 31 декември 2010 г. по сметка на централния бюджет. По този начин набраните средства от здравноосигурителни вноски на гражданите в т.нар. голям резерв на касата в размер на около 1,4 млрд. лв. вече могат да се използват за всички останали публични разходи.

Това е нарушение на здравноосигурителните принципи, което може да доведе до недоверие към избрания модел на управление на здравеопазването в България, смята държавният глава.

Коментари