Публикация

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Guidelines for Coronavirus Disease 2019: An Update on Treatment of Patients with Mild/Moderate Disease

 

Bartoletti M, Azap O, Barac A, Bussini L, Ergonul O, Krause R, et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases guidelines for coronavirus disease 2019: An update on treatment of patients with mild/moderate disease. Clin Microbiol Infect. 2022; 28(12): 1578–1590. [DOI: 10.1016/j.cmi.2022.08.013] [PMID: 36028088] 

 

Impact Factor: 13.310

 

CiteScore: 16.5

 

Последна актуализация на препоръките (guidelines): 14 август 2022

 

Препоръките може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

22 ноември 2022

Прикачени файлове

Clin Microbiol Infect, 2022, 28(12...

Коментари