Публикация

Внезапно ни напусна доц. д-р Миглена Стамболийска

Внезапно ни напусна доц. д-р Миглена Стамболийска

На 20.11.2022 г. внезапно ни напусна доц. д-р Миглена Стамболийска.

Родена на 26.04.1954 г. в гр. Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1079 г.

От 1981 г. е лекар в Клиниката по гастроентерология. Придобива специалности по вътрешни болести (1984 г.) и гастроентерология и диететика (1986 г.). Последователно е асистент, старши и главен асистент в Учебен сектор по гастроентерология (1981 – 2014 г.). Завеждащ лекар на гастроентерологично отделение (1997 – 2000 г.), а от 2010 г. до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към Клиниката.


През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori“. От септември 2015 г. заема академична длъжност „Доцент“.


Автор е на 2 монографии, съавтор на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикации и над 90 участия в национални и международни научни форуми.

Напусна ни един безкрайно добър човек и приятел, прекрасен колега, еродиран учен и професионалист, пример за подражание

със своята честност, всеотдайност, отзивчивост и доброта.


Поклон!


Дълбоко скърбим!

 

От Клиниката по гастроентерология
Медицински университет - Варна

 

Коментари

Поклон!