Публикация

Млади учени от Катедрата по физиология и патофизиология с награди от международна конференция

Млади учени от Катедрата по физиология и патофизиология с награди от международна конференция

Учени от Катедрата по физиология и патофизиология към Медицински университет – Варна взеха участие в Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки, която се проведе в периода 30.10 – 01.11.2022г. в Старозагорските минерални бани.

Младите учени се представиха успешно при презентацията на научните си разработки

за което научното жури им отреди и най-много отличия. Гл.ас. д-р Антония Хачмериян и ас. д-р Габриела Панайотова от учебен сектор „Физиология“ спечелиха грантове за представянето на постерни доклади на тема: „Проучване на мнението на студенти по медицина относно ефективността на онлайн обучението по физиология“ и „Фактори, свързани с повишен риск от депресия сред международни студенти по медицина“. Освен това гл. ас. д-р Антония Хачмериян получи и награда за най-добър доклад от млад учен, представен по време на Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки.

 

Д-р Дария Чивчибаши-Павлова, д.м., от учебен сектор по патофизиология получи Първа награда за най-добра устна презентация на конференцията на тема „Промени в аортна стена и периаортна мастна тъкан при плъхове със затлъстяване, суплементирани с мелатонин“, а д-р Виктор Велянов беше удостоен с Първа награда за постерна презентация на тема „3D биопринтинг – модерен подход към онкологичните изследвания“. Сред младите учени от МУ –Варна беше и гл. ас. Стела Драгоманова, д.м., от Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ на Факултета по фармация към МУ –Варна, която представи научната си разработка на тема „Ефектите на миртенал върху експериментални невродегенеративни модели“.

Отличията на младите учени от катедрата по Физиология и патофизиология

са заслужена награда за техните всеотдайност и желание за работа по научните направления на катедрата и успешна реализация в кариерното им развитие. Част от представените изследвания са финансирани от Фонд „Наука“ на МУ – Варна, което допринесе за разпространението на получените резултати сред научната общност.
Гост-лектори на конференцията бяха проф. Дийтер Шинцер от Германия, проф. д-р Илана Гозес от Израел, проф. Сидхарт Механ от Индия и проф. Неретин Айдоглу от Турция. Участниците бяха повече от 150, а изнесените доклади – 60. За краткото време участниците имаха възможността да обменят опит, да проведат дискусии по представените актуални теми и да обсъдят бъдеща съвместна работа в областта на физиологията и патофизиологията.

 

Коментари