Публикация

Ниските дози ацетилсалицилова киселина предпазват от инфаркт и инсулт

Ниските дози ацетилсалицилова киселина предпазват от инфаркт и инсулт

Ацетилсалициловата киселина (АSA) е може би едно от най-известните и използвани в миналото и днес лекарства. Освен неговото противовъзпалително действие, постигащо се с доза от 375 до 500 mg, особено търсен е и антиагрегантният ефект, постигащ се с по-ниска доза.

Как действат ниските дози?

Ежедневният прием на ниски дози ацетилсалицилова киселина от 75 до 150 mg води до предотвратяване слепването на тромбоцитите - процес, отговорен за формирането на тромби и запушването на съдовете в мозъка и сърцето, като по този начин могат да предизвикат мозъчен инсулт или инфаркт на миокарда.

При кои пациенти е препоръчително да се използва?

Когато говорим за профилактика, препоръките за вторична профилактика (при болни вече с установена ИБС и МСБ, преживян инфаркт или инсулт и др.) остават без съмнение. Множество големи рандомизирани клинични проучвания, включващи огромен брой пациенти, доказаха значимите ползи на ASA при пациенти с прекаран сърдечносъдов инцидент. По отношение на първичната профилактика някои допълнителни фактори, като захарен диабет, висок холестерол, тютюнопушене, артериална хипертония, фамилна обремененост увеличават риска от инфаркт и инсулт. Препоръчително е при тези пациенти лекарят да оцени съотношението полза/риск. Според Европейските ръководства ниската доза ASA от 75 до 100 mg е единственият антитромботичен медикамент, който може да бъде препоръчван за първична превенция на ССЗ при пациенти със захарен диабет, много висок сърдечносъдов риск и нисък риск от кървене.

Възрастта и полът са също с немалко значение, предвид по-високия риск при мъжкия пол и в по-напреднала възраст. Трябва да се има предвид, че при прием на ацетилсалицилова киселина над 80-годишна възраст се завишава силно и рискът от кървене. Затова профилактиката се препоръчва да става във възрастовата група 45-79 години с ниски дози ацетилсалицилова киселина.

 

Всички ли са еднакви?

За предпазване от нежелани ефекти от ASA спомага и стомашно-устойчивата (ентеросолвентната) таблетна форма, която се използва днес и е по-щадяща за стомаха. Абсорбцията на ацетилсалицилова киселина от стомашно-устойчиви таблетки се различава от другите, конвенционални форми. Тя започва в рамките на 3-6 часа след прилагане на лекарството, което доказва, че покритието ефективно блокира разпадането на лекарството в стомаха и освобождаването се извършва в алкалната среда на червата.

 

В последно време все по-голямо приложение намира употребата на ацетилсалицилова киселина в ниски дози при лечението на пациенти с COVID-19 инфекция, свързано основно с предотвратяването на тежките последици от възникването на т.нар. цитокинова буря, която може да доведе до тежко протичане и фатален изход при част от пациентите развили COVID-19 инфекция.В тази насока вече има и публикувани някои научни данни, които показват ползата от употреба на ниски дози ASA при тези групи пациенти.


Коментари