Публикация

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

 

Plasmodium falciparum Infection During of COVID-19 Pandemic

 

Baymakova M, Galev A, Dimova Y, Chobanova P, Darvenyashka N, Stoyanova S, Chaushev A, Dakova S, Ramshev K. Plasmodium falciparum infection during of COVID-19 pandemic. Preventive Medicine. 2021; 9(2): 6–9.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

25 ноември 2022

 

Прикачени файлове

Preventive Medicine, 2021, 9(2), 6...

Коментари