Публикация

Още 221 работещи в спешната помощ преминаха обучение по проекта ПУЛСС

Още 221 работещи в спешната помощ преминаха обучение по проекта ПУЛСС

221 служители от спешните отделения и клиники преминаха петдневен обучителен курс по проекта за „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) в последните три седмици.

Тази седмица курсисти са 62-ма души

– работещи в спешните структури на областните болници в Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Силистра, Сливен, Кюстендил, Пазарджик, както и служители на УМБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, МБАЛ „Пловдив“, УМБАЛ „Канев“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, МБАЛ Варна – ВМА, ВМА - София, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, УМБАЛ „Александровска“ и УМБАЛ „Проф. С. Киркович“, информира Министерството на здравеопазването.

 

Курсовете продължат да се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори отново са водещи наши лекари с богат професионален опит. Теоретичните обучения са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част трае 17.5 часа, като обучаваните са разпределени в групи.

В програмата са включени лекции за приложението на медицинския триаж и за поведение при пациенти със спешни състояния

(респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.


Припомняме, че

 

в края на октомври приключи първата част от обученията по линия на проекта ПУЛСС

 

От началото на проекта до октомври 2022 г. 5-дневно практическо и теоретично обучение успешно преминаха 5597 служители на центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, а бюджетът му възлиза на 7 млн. лв.

Коментари