Публикация

Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи

Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи

Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи

 

Anosmia in COVID-19: A Questionnaire Survey among Bulgarian Soldiers

 

Moskova M, Vaseva V, Popivanov I, Dimov D, Baymakova M. Anosmia in COVID-19: A questionnaire survey among Bulgarian soldiers. General Medicine 2021; 23(6): 46-49.

 

CiteScore: 0.1

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

28 ноември 2022

 

Прикачени файлове

General Medicine, 2021, 23(6), 46-...

Коментари