Публикация

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

 

COVID-19 Treatment Guidelines

 

Последна актуализация на препоръките (guidelines): 10 ноември 2022

 

Препоръките може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

01 декември 2022

Прикачени файлове

COVID-19 Treatment Guidelines, 01 December 2022.pdf

Коментари