Публикация

НСОПЛБ: Новата наредба за Националната здравноинформационна система е с остаряла нормативна база

НСОПЛБ: Новата наредба за Националната здравноинформационна система е с остаряла нормативна база

В наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) не обърнато необходимото внимание на електронната идентификация на гражданите, както и други проблеми. Това се казва в становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изпратено до редица държани институции, сред които МЗ, Здравната комисия в Парламента и Президента.

Според джипитата там има остарялата нормативна база, която отговаря на изискванията за работа с документи на хартиен носител и не създава условия за работа с електронни документи. Те дават пример с частта за електронна идентификация на пациентите, за която се предвижда да се осъществява чрез архаични методи, като подпис с химикал върху хартия или в комбинация между таблети и хартиени декларации.

 

Лекарите смятат, че в Наредбата за НЗИС трябва да се добавят и други общоприети методи на електронна идентификация, като електронна здравна карта и мобилно приложение за идентификация, разработено от Министерството на електронното управление.

 

В Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги следва да се допълни възможност за автоматично признаване на равностойността на използването и подписването с електронна здравна карта, пентаблет, SMS парола, мобилен КЕП, мобилно приложение с тази на саморъчния подпис при използване и документиране на медицински дейности. Необходими са законови промени за своевременното внедряване на коментираните методи за електронна идентификация при осъществяване на здравни услуги за населението, се казва в становището.

„Необходимо е надграждане на НЗИС с дигитализация на процесите в здравеопазването, което е същинското електронно здравеопазване и дава възможност на институциите по определени правила и ниво на достъп да получават директно от НЗИС данни с възможност за електронна обработка, вместо да разчитат на ръчно написани на хартия отчети от изпълнителите на медицински дейности без възможност за електронна обработка. Това изисква промени в редица наредби, които сме готови да представим допълнително“, казват общопрактикуващите лекари.

Пълният текст на становището можете да видите в прикрепения файл.

Прикачени файлове

Izh. N 40 Писмо от НСОПЛБ относно ...

Коментари

Имоа ли грамотни хора в България? Че и да пишат Наредби?