Публикация

Кръгла маса за животозастрашаващите кръвотечения в акушерството

Кръгла маса на тема „Животозастрашаващи кръвотечения при фоликуларна пункция и раждане” ще се проведе днес в София.


 В дискусията ще се включат водещи акушери, хирурзи, анестезиолози и учени от лечебни заведения и медицински институции от цялата страна.

Животозастрашаващите кръвотечения са един от сериозните проблеми в асистираната репродукция и акушерството, по които в България няма разработен унифициран алгоритъм с конкретни стъпки и предписания за поведение. Поради тази причина специалистите и екипите действат ad hoc при всеки случай. Това създава предпоставки за евентуални недобре преценени, ненавременни или закъснели действия, като същевременно повишава опасността от възможни грешки и открива в последствие възможности за поставяне под съмнение адекватността на предприетите мерки.

Провеждането на кръгла маса с участието на водещите специалисти, на която да се дискутират и приемат консенсусно предписанията за стъпки на реакция и действие при случаи на животозастрашаващи кръвотечения, би ограничило възможността за посочените по-горе негативни развития.

Форумът, който започва в 17:00 часа в зала „Марица” на хотел „Родина”, се организира от Института за репродуктивно здраве.

Модератори ще бъдат проф. Ангел Димитров и доц. Атанас Щерев.

Коментари