Публикация

Симптоми и лечение на ревматоидния артрит (ВИДЕО)

Ревматоидният артрит (РА) е хронично, прогресивно, системно, имунно-медиирано възпалително заболяване на съединителната тъкан, ангажиращо предимно периферните стави. Протича под формата на симетричен, ерозивен полиартрит и води до висока болестност и смъртност.

Имунните нарушения протичат в 5 фази:

  • начална;
  • медиаторна;
  • лимфоидна;
  • агресивна;
  • деструктивна.

В последната фаза се развива фиброзна и костна анкилоза на засегнатите стави.

 

Кои симптоми се изявяват в хода на болестта? Кого най-често засяга?

Какви са използваните методи за установяване на РА? Има ли ефективно лечение?

 

Отговор на тези и други въпроси ще намерите във видеото.

 

Коментари