Публикация

„Софиямед“ въвежда интервенция, която води до значително подобрение на помпената функция на сърцето

„Софиямед“ въвежда интервенция, която води до значително подобрение на помпената функция на сърцето

На 30 ноември в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“, съвместно с екип от УМБАЛ „Св. Анна“ под ръководството на доц. Васил Велчев, бяха имплантирани първите системи за постоянна електрокардиостимулация на възбудно-проводната система на сърцето.

Първите три интервенции

за осъществяване на физиологична кардиостимулация на възбудно-проводната система на сърцето в болница „Софиямед“ се осъществиха при пациенти на възраст 56, 88 и 74 години, с тежка сърдечна недостатъчност и ляв бедрен блок. Интервенциите преминаха успешно и без усложнения, което е и в унисон с публикуваните клинични данни за липса на непосредствени усложнения при подобен тип интервенции.

 

Както заяви доц. Васил Велчев, д-р Милен Предовски, кардиолог и инвазивен кардиолог от „Софиямед“, и екипът на Клиниката в „Софиямед“, които извършиха тези интервенции, се справят прекрасно. Самият доц. Велчев извършва такива интервенции от години и е пионер във въвеждането на съвременните подходи в кардиостимулацията в България. В практиката си е видял положителното влияние на физиологичната кардиостимулация на възбудно-проводната система на сърцето при пациенти със и без сърдечна недостатъчност.

Всеки пациент с медицински индикации за подобно лечение трябва да се обсъди и да му се предложи най-съвременния подход в кардиостимулацията, подчертава д-р Предовски.

„Общо популярните изкуствени водачи на сърдечния ритъм или пейсмейкърите осъществяват така необходимата електрическа стимулация на сърцето, но съвременните проучвания доказват негативно влияние на стандартните пейсмейкъри, лекуващи пациенти с ниска сърдечна честота в съчетание с гранична или компрометирана помпена функция на сърцето. В търсене на нови методики, преди няколко години е осъществена първата имплантация на сърдечни стимулатори, чийто електрод подава импулс директно във възбудно-проводната система на сърцето.

 

Електродът се „завива“ и прониква дълбоко в междукамерната преграда

 

достигайки лявото бедро от възбудно-проводната система на сърцето. Нарастват научните доказателства, че този тип кардиостимулация осигурява максимално физиологично стимулиране, което запазва синхрона в съкращението на сърдечните кухини и дори подобрява компрометирана помпена функция на сърцето. В тази смисъл кардиостимулацията на възбудно-проводната система е и ресинхронизираща сърдечна терапия, връщайки синхрона в съкращенията на сърдечните камери“, изтъква кардиологът.


Устройствата, които кардиолозите от „Софиямед“ използваха за първите три интервенции, са производство на американска компания, но и други фирми предлагат подобни устройства. Клиниката планира да работи с различни производители, когато е налице добра схема за реимбурсиране, за да бъде устройството безплатно за пациента. Такъв е случаят и с тримата първи пациенти на „Софиямед“, които не заплащат нищо за имплантираните системи.


Доц. Ивета Ташева, завеждащ на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология, и д-р Милен Предовски изразяват своята благодарност за професионалното сътрудничество с доц. Васил Велчев, който е един от първите започнали тези интервенция в страната и притежава солиден опит в тази област.

Коментари