Публикация

Serological Searching for Hepatitis E Virus Infection Among Pig Liver Transudate from Bulgaria: An Alternative Method for Seroepidemiological Survey

Serological Searching for Hepatitis E Virus Infection Among Pig Liver Transudate from Bulgaria: An Alternative Method for Seroepidemiological Survey

Serological Searching for Hepatitis E Virus Infection Among Pig Liver Transudate from Bulgaria: An Alternative Method for Seroepidemiological Survey

 

Tsachev I, Baymakova M, Bangieva D, Khezzani B, Kundurzhiev T, Valeva B, Pepovich R. Serological searching for hepatitis E virus infection among pig liver transudate from Bulgaria: An alternative method for seroepidemiological survey. Vector Borne Zoonotic Dis. 2022; 22(12): 596-599.

 

DOI: 10.1089/vbz.2022.0041

 

PMID: 36322875

 

Impact Factor: 2.523

 

CiteScore: 4.0

 

Indexing: PubMed, Scopus, Web of Science

 

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36322875/

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

14 декември 2022

Прикачени файлове

Vector Borne Zoonotic Dis, 2022, 2...

Коментари