Публикация

Кардиолозите предлагат създаването на нова субспециалност

Кардиолозите предлагат създаването на нова субспециалност

Необходимо е създаването на допълнителна субспециалност кардиология на вродените сърдечни малформации при възрастни, за да се подобри грижата за пациентите, които са навършили 18 години. Това се казва в писмо на Дружеството на кардиолозите в България до здравните институции в страната. Според лекарите трябва да има разписана програма, срокове за обучение и сертификация. От дружеството също така настояват за:

  • Създаване на е-регистър за пациентите с ВСМ у нас;
  • Създаване на втори център (освен НКБ в София) за проследяване на възрастните пациенти с ВСМ, който да бъде разположен на територията на Източна България;
  • Промяна в изискванията и съответно на финансирането на НЗОК за проследяване на възрастните пациенти с ВСМ, при което да се изисква наличието на допълнителна квалификация от специалистите по кардиология на вродените сърдечни малформации при възрастни, за да работят с този тип пациенти;
  • Създаване на информационна карта, която всеки пациент може да носи със себе си и която при спешен случай ще показва на медицинските специалисти, че той има ВСМ;
  • В дългосрочен план възстановяването на системното обучение в областта на вродените сърдечни малформации и включване в изпитния конспект на темата.
  • Отчитат се редица проблеми

За съжаление не всичко описано в европейските препоръки се извършва и у нас. Въпреки че сме изправени пред увеличаване на броя възрастни с ВСМ, в здравната система има дефицити, които към момента не позволяват на тези пациенти да получават цялата навременна и квалифицирана медицинска помощ, от която се нуждаят. Причините за това са няколко.

 

  • Лечението и проследяването на децата до 18 годишна възраст е централизирано и се извършва основно в София. Създаденият през 2016 г. в НКБ Експертен център за лечение на ВСМ до и над 18 години работи в рамките на Клиниката по кардиология на функционален принцип в болничната помощ. Този център, както и отделението по ВСМ в УМБАЛ „Света Екатерина“ не могат да поемат обгрижването и експертизата в доболничната помощ, както и при високоспециализирани дейности и хирургично лечение за пациентите с ВСМ след навършване на 18 години.
  • Грижата за пациентите с ВСМ след 18 години се затруднява поради факта, че детските кардиолози нямат право да ги проследяват и лекуват по здравна каса в рамките на доболничната помощ. Излизайки от детска възраст пациентите се поемат от личните лекари и кардиолозите за възрастни в страната.
  • Кардиолозите за възрастни в момента често нямат нужната допълнителна квалификация, за да се грижат за толкова специфична група пациенти – тези с ВСМ.
  • Липсва и (електронен) регистър, в който да се вписват пациентите с ВСМ и да се проследяват.

Според дружеството Изброените проблеми водят до там, че след навършване на 18 години групата на пациентите с ВСМ не получава нужната амбулаторна грижа, което води до влошаване на здравословното им състояние, понижаване качеството на живот, увеличаване на хоспитализациите и дори до появата на фатални инциденти.

Коментари