Публикация

Най-новите техники за овладяване на болката се прилагат в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Най-новите техники за овладяване на болката се прилагат в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Клиниката по ортопедия и травматология във варненската университетска болница „Св. Марина“ прилага най-съвременните методи за овладяване на болката чрез т.нар. регионална анестезия, осигуряваща обезболяване на определени зони на тялото. Тя се прилага по време на хирургични интервенции, а вече и като допълнителна техника за обезболяване през първите дни след оперативна намеса при тежки ортопедични състояния от анестезиолози-реаниматори.

 

Силната болка е водещо оплакване при пациенти с травми на опорно-двигателния апарат

 

и обученият екип реаниматори има огромен опит при овладяването и контролирането ѝ.


При регионалната анестезия мястото на упойката се определя след изследване с висок клас ултразвуков апарат, диагностициращ с най-голяма точност нерва, проводник на болката. Обезболяването се постига с местни анестетици, които спират на различни нива нервната проводимост чрез блокиране на предаването на болковата симптоматика до главния мозък - веднъж по време на операцията и втори път след нея – за намаляване на дискомфорта след тежки ортопедични интервенции.


„Болката е това, което имат всички наши пациенти, тя ги е довела в болницата, в медицинския център или лекарския кабинет, обобщи проф. д-р Димитър Райков - началник на клиниката по Ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. В дългогодишния си стаж специалистът е наблюдавал много пациенти, които не постъпват в болница или не желаят хирургична интервенция поради страх от болката.

 

Проф. Райков допълни, че с новите технологии и усъвършенстването на техниките на регионалната анестезия,

вече може да гарантира, че пациентите няма да имат болка

- както преди, така и след интервенция, тъй като реанимационният екип е добре обучен, владее новите техники и борави със съвременна медицинска апаратура.


„Болката има 4 компонента – болково възникване и провеждане, афективно-емоционален - свързан с психологически особености на човека, моторен (мускулна контракция) и вегетативен компонент (неконтролируеми от волята изяви - изпотяване, тахикардия, гадене, повръщане и др.), уточни проф. д-р Вилиян Платиканов, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в университетска болница „Св. Марина“ – Варна.

 

Специалистът подчерта, че при регионалните анестезии се блокира компонентът „възникване и провеждане” на болковия стимул. Това не позволява да бъдат задействани другите три компонента, за да се осъзнае болката като цялостно неприятно изживяване.


Според проф. Платиканов съвременните тенденции са анестезията да се извършва все по-дистанционно от централната нервна система, в частност от главния мозък, и все по-близо до мястото на болката. Предимствата на регионалната анестезия са много – обезболяването е периферно, процедурите са минимално травматични, ставането и раздвижването е само няколко часа след интервенция. Според специалистите това е важно за бързото възстановяване, като се избягват усложненията, които могат да се получат вследствие на продължително залежаване и обездвижване.

Коментари