Публикация

ВМА с дарение от „Българската Коледа”

ВМА с дарение от „Българската Коледа”

Военномедицинска академия (ВМА) получи нова апаратура – дарение от благотворителната инициатива „Българската Коледа”, която се провежда под патронажа на президента Румен Радев.

Оборудването е предназначено за Клиника „Ушни, носни и гърлени болести”

която е специализиран център за кохлеарни имплантации. Тук се извършва значителна по обем диагностична, лечебна и експертизна дейност – лечение на глухота (включително с всички прилагани слухови импланти на вътрешното и средното ухо), на функционални нарушения на носното дишане, на гласови разстройства, на периферни вестибуларни заболявания.

Новата апаратура ни дава възможност за провеждането на функционални тестове в оториноларингологията

т.е. за проверка на различни функции на ушите, носа и гърлото. Най-належаща за нас е възможността отново да провеждаме обективна аудиометрия, т.нар. BERA test (евокирани стволови слухови потенциали), която е свързана с програмата ни за лечение на вродената и придобита глухота при кърмачета и деца. Тук най-критичната точка е своевременната, т.е. ранната диагностика. Благодарение на новата апаратура ние можем изключително прецизно да установим дали има намаление или загуба на слуха, ако да – от какъв тип, и съответно да се предприемат адекватни мерки, коментира доц. Дончо Дончев от УНГ-клиниката на ВМА.

 

По думите му,

този метод може да се използва и при по-големи пациенти

но преди всичко при такива в кърмаческа и ранна детска възраст, както и при деца с хиперактивност или някоя от формите на аутистичния спектър, тъй като там не се разчита на целенасочен, съзнателен отговор.


Дарението включва още апарати за тестване функциите и състоянията на елементите на средното ухо; за прецизна и обективна оценка относно промяната в налягането при вдишване и издишване в носните входове (например при т.нар. трета сливица); за ултразвукова диагностика на околоносните кухини; за обективен тест на един от най-важните симптоми при световъртеж – нистагъм.

За нас тази помощ е безценна, защото обновяваме целия процес на диагностика и лечение на вродената и придобита глухота при деца в кърмаческа и ранна детска възраст – една програма, която реализираме вече много години и в рамките, на която тестовете са абсолютно безплатни. Важно е проблемите да се откриват навреме, за да ги лекуваме адекватно, категоричен е доц. Дончев.

Ръководството на ВМА изказва своята благодарност на инициаторите на „Българската Коледа” и на всички граждани, които са участвали и са помогнали за нейното реализиране в помощ на нуждаещи се деца.

Коментари