Публикация

Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната общност в България актуалните новости в сферата на лечението на карцином на млечната жлеза. Насочена е към онколози и други специалисти, които имат отношение към тарапията на рак на гърда. Сертификати се издават за всеки положен тест към видео презентациите.

 

Съдържанието в платформата е подготвено от научния борд:

Във видео анкетата по-долу може да чуете, как лекарите приемат научните новости по темата и каква информация е интересна за тях. 

През 2022 г. публикувахме шест видео презентации и три научни текста:

🔵 Д-р Койнов: Хормонотерапия при метастатичния рак на млечната жлеза – международни насоки и новости, ключови аспекти (ВИДЕО)

🔵 Д-р Койнов: Ендокринна резистентност - значение при лечение на метастатичния рак на млечната жлеза

🔵 Доц. Николай Цонев: CDK инхибитoри, механизъм на действие, ключови аспекти, приложение

🔵 Д-р Кръстева: Прогностични фактори и значението им при лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза

🔵 Доц. Цонев: CDK4/6 инхибитори при ендокринно резистентни пациенти

🔵 Д-р Кръстева: CDK 4-6 в клиничните изпитвания - резултати от основни проучвания

🔵 Д-р Койнов: ASCO 2022: Експлораторен анализ в проучване MonarchE

🔵 Доц. Цонев: CDK инхибитoри, приложение, механизъм на действие, ключови аспекти и т.н.

🔵 Д-р Кръстева, д-р Божидар Илиев: Тройно негативен рак на гърдата и имунотерапия

Коментари