Публикация

Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лекарски съюз

Д-р Александър Златанов кани на среща Българския лекарски съюз

Председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) д-р Александър Златанов отправи покана за среща към председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров и членовете на Управителния съвет на БЛС, която да се проведе на 06.01.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на ЦУ на НЗОК.

На нея ще бъдат обсъдени преговорите за Националния рамков договор за медицински дейности за 2023-2025 г.

и приемане на пътна карта на ангажиментите по преговорния процес.

Коментари