Публикация

БЛС: Отказваме среща за преговори с настоящите ръководства на НЗОК и Надзорния съвет

БЛС: Отказваме среща за преговори с настоящите ръководства на НЗОК и Надзорния съвет

До
д-р Александър Златанов
председател на Надзорния съвет на НЗОК


КОПИЕ:


До
членовете на Надзорния съвет на НЗОК
До
проф. Петко Салчев
управител на НЗОК


уважаеми д-р Златанов,
уважаеми членове на НС на НЗОК,
уважаеми проф. Салчев,


Във връзка с Ваше писмо с изх. №: НС-01-00-2, получено в централата на УС на БЛС на 05.01.2023 г., в което отправяте покана към Българския лекарски съюз за среща на 06.01.2023 г., Ви уведомяваме следното:


Категоричната позиция на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, препотвърдена от всички Регионални лекарски колегии в страната, остава непроменена. Още на 9 ноември миналата година заявихме, че

съсловната организация излиза от преговорния процес

с настоящите ръководства на Здравната каса и Надзорния съвет, не само заради пълното недоверие в преговорния процес, заради непрестанното му бламиране и саботиране, а и заради тенденциозното неспазване, погазване и откровеното нарушаване на вече договорени между страните текстове.


Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че

Управителният съвет на БЛС не намира основание да се среща и да обсъжда преговорите по Националния рамков договор

за медицински дейности 2023 – 2025 г. с настоящите ръководства на Националната здравноосигурителна каса и Надзорния съвет.


С уважение,
Д-р Иван Маджаров
председател на УС на БЛС

 

Прикачени файлове

Писмо от НЗОК.pdf
Писмо.pdf

Коментари