Публикация

Курс за напреднали в ставното протезиране ще се проведе през март

Курс за напреднали в ставното протезиране ще се проведе през март

На 30 – 31 март 2023 г. в София ще се проведе Recon – Complex Total Hip and Knee Arthroplasty Course – курс за напреднали в ставното протезиране. От българска страна обучението се организира от проф. Пламен Кинов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и завеждащ Катедрата по ортопедия и травматология на МУ – София. Събитието ще се проведе под председателството на световно известният ортопед Bas Masri, създателя на Vancouver Classification for Periprosthetic Fractures.

>>>Регистрация за събитието на сайта на АО.

Лектори ще бъдат водещи световни и български артропластични хирурзи - Франко Бенацо (Италия), Джордж Махерас (Гърция), проф. Георги Василев (Германия), Кристиян Шишак (Унгария) и Динко Видович (Хърватия), проф. Н. Цачев (ВМА – София), д-р П. Братоев (Бургас), д-р Й. Вълешков (Плевен), д-р Н. Тивчев (София), д-р Г. Димитров (Плевен).

 

Ортопедите с опит и интереси в протезирането ще бъдат запознати с

най-новите тенденции в оперативното лечение на комплексните и ревизионни случаи на тазобедрено и колянно ендопротезиране

В приятелска атмосфера ще бъдат дискутирани практическите аспекти на комплексното и ревизионно ендопротезиране. Наученото ще може да бъде приложено в множеството практическите сесии.

 

В края на събитието участниците ще могат:

  • Да опишат систематична клинична, лабораторна и рентгенографска оценка при ревизионна и комплексна първична артропластика;
  • Да оптимизират предоперативното планиране;
  • Да възприемат подход, ориентиран към пациента;
  • Да оптимизират преоперативна подготовка на пациента, за да се намалят усложненията;
  • Да опишат и обсъдят безопасни и ефективни процедури за ревизия и комплексна първична артропластика;
  • Да обсъдят управлението на ранни и късни проблеми или усложнения;
  • Да комуникират и улесняват мултидисциплинарен екипен подход;
  • Да прилагат най-добрите практики за оптимизиране и документиране на резултатите за пациентите.

Участниците ще получат сертификат.

 

Сравняват корифея в ставното ендопротезиране проф. Бас Масри с Меси в съвременния футбол. Той е професор и бивш ръководител на Катедрата по ортопедия в Университета на Британска Колумбия, Канада и бивш ръководител на Катедрата по ортопедия във Vancouver Acute. Един от най-големите специалисти в света в областта на реконструкцията и подмяната на тазобедрена и коленна става при възрастни. Той е и бивш президент на Канадската ортопедична асоциация. Сътрудник е на Американската академия на ортопедичните хирурзи, член на Knee Society и на Hip Society. Проф. Масри е почетен член на Колежа на лекарите и хирурзите в Глазгоу, почетен член на Германската ортопедична асоциация и Колумбийската ортопедична асоциация. Автор е на редица научни трудове в областта на колянното и тазобедреното протезиране и чест лектор в някои от най-престижните университети в Северна Америка.

 

Проф. д-р Пламен Кинов е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ от 2013 г. През 2020 година той оглави и Катедрата по ортопедия и травматология към МУ – София. Той е един от най-добрите специалисти у нас в областта на ендопротезирането на тазобедрена и колянна става, минималноинвазивното ендопротезиране, ревизионното ендопротезиране. Специализирал е във водещи клиники в САЩ, Англия, Австрия, Германия, Швейцария и Италия. Член е на БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация), СУБ (Съюз на учените в България), EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става). Автор е на над 200 научни публикации. Проф. Кинов говори свободно английски език и ползва руски, немски, италиански и френски.

Коментари