Публикация

Evaluation of SARS-CoV-2-specific T-cell Responses in COVID-19 Patients and Non-Infected Controls

Evaluation of SARS-CoV-2-specific T-cell Responses in COVID-19 Patients and Non-Infected Controls

Evaluation of SARS-CoV-2-specific T-cell Responses in COVID-19 Patients and Non-Infected Controls

 

Todorova Y, Emilova R, Kuychukova N, Grozdeva R, Baymakova M, Yancheva N, Popov G, Grifoni A, Weisscopf D, Sete A, Nikolova M. Evaluation of SARS-CoV-2-specific T-cell responses in COVID-19 patients and non-infected controls. Eur J Immunol. 2021; 51(S1): 269.

 

Impact Factor (2021): 6.688

 

CiteScore (2021): 8.2

 

Научното съобщение може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

09 януари 2023

 

Прикачени файлове

Eur J Immunol, 2021, 51, 269.pdf

Коментари