Публикация

С единствения у нас роботизиран операционен микроскоп от последно поколение разполага вече УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

С единствения у нас роботизиран операционен микроскоп от последно поколение разполага вече УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

С последно поколение операционен микроскоп с робот разполага Клиниката по неврохирургия във варненската университетска болница „Св. Марина“. Това е първата и единствена засега болница в България, която е оборудвана с най-добрия, създаван до момента, неврохирургичен операционен микроскоп от най-висок клас с робот и комплексна система за 3D визуализация.


Новото високотехнологично медицинско оборудване е предназначено изцяло за неврохирургични интервенции и пациентите на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна имат възможност да получат най-доброто лечение с апаратура на световно ниво.

„Този последен модел специализирана система за визуализация е признат за флагмана на операционните микроскопи в неврохирургията и се използва от водещите международни клиники“, обясни проф. Явор Енчев, ръководител на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна.

 

Първият подобен микроскоп в България е инвестиция на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и с новата апаратура вече са реализирани първите хирургични интервенции от проф. Енчев и неговия екип.

Новият неврохирургичен операционен микроскоп

е мултифункционална система, която включва операционен микроскоп, робот, ендоскоп и множество допълнителни опции и надгражда възможностите на предходния модел с повече от 100 нови и допълнителни функции. Основните предимства са, че дава възможност за по-голяма прецизност и повече сигурност за пациента по време на операция.

Специализираната медицинска техника е модифицирана в 3 направления

– роботика, операционен микроскоп с възможност за контролирана хибридна визуализация и кево-устройство за детайлна инспекция.

„Микроскопът може да фиксира точно определена зона на оперативното поле, да „кръжи“ около нея с минимум вибрации, да я държи на фокус и тя да бъде инспектирана без да се губи качеството на образа. При сложни операции или при аневризми с кръвоизлив, при които оперативното поле най-често е невидимо, апаратурата може да запамети няколко позиции и така хирургът да определи най-добрата от тях за съответната интервенция“, подчерта проф. Енчев.

Микроскопът е изцяло съвместим с модерната невронавигация

с която вече е оборудвана Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Хирургът може да избере да наблюдава чрез окулярите операционното поле или да работи само с мониторите, използвайки специални 3D очила. Апаратурата разполага и с Кево-устройство - анатомичен ендоскоп за микроинспекция, с който може „да се погледне зад ъгъла“ и да се направи оглед и на най-трудно достъпните места - например при краниална или спинална хирургия“, допълни още проф. Енчев.

 

С новата апаратура може да се извършва и флуоресцентна видео ангиография, чрез която кръвният ток се проследява в реално време с помощта на багрило. Интервенцията дава възможност за изключителна прецизност при лечение на заболявания на съдовете на мозъка, като мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и др.


„На практика ние разполагаме с един космически кораб в областта на неврохирургията“, направи сравнение проф. Енчев и подчерта, че новата специализираната техника позволява към нея да бъдат интегрирани всички съществуващи технологични възможности и решения – като невронавигация, невроендоксоп и др. Новият оперативен микроскоп е предназначен както за работата на специалистите в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, така и за обучението на студенти, докторанти и специализанти в Катедрата по неврохирургия и УНГ болести в МУ – Варна.


Следвайки максимата, че промяната на резултатите и подобряването на клиничния изход за всеки един медицински случай може да стане и благодарение на съвременната високоспециализирана медицинска апаратура, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна продължава развитието си като най-високотехнологичната университетска болница в България, непрекъснато повишавайки качеството на предлаганото специализирано лечение на своите пациенти с апаратура на световно ниво.

Коментари