Публикация

Диагностика на световно ниво

Диагностика на световно ниво

Изцяло обновена и с повишени диагностични възможности Лабораторията по микробиология на Военномедицинска академия (ВМА) бе осветена с тържествен водосвет.

Лабораторията е ключoва за цялостната дейност на лечебното заведение

а в нея успешно се развива диагностична, консултативна, научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност.

 

Екипът е изграден от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, които извършват:

  • Медико-диагностична дейност за поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания - бактериологични, серологични и молекулярно генетични изследвания;
  • Проучвания на етиологичната структура на инфекциозните заболявания и микробната резистентност на патогените, с цел оптимизиране на антимикробната терапия;
  • Консултации при провежданата антимикробна терапия при хоспитализирани и амбулаторни пациенти;
  • Експертизна дейност – извършване на изследвания на контингента военнослужещи, заминаващи и завръщащи се от международни мисии;
  • Разработване и прилагане на нови, съвременни методи за диагностика и епидемиологично типиране на проблемни за болничната патология микроорганизми;
  • Профилактична, контролно-консултативна, учебна и научна дейност.

70% от изследванията, които правим, са на пациенти от болницата. Останалите са амбулаторни. На годишна база извършваме десетки хиляди изследвания. Данните за изминалата година отчитат изработени около 23 500 проби, заяви доцент д-р Иванка Гергова, д.м., началник на Лаборатория „Микробиология”.

Тя подчерта, че

Лабораторията разполага със съвременна диагностична апаратура, на световно ниво

Освен биохимична, извършваме и генетична идентификация. С новия апарат, който е най-модерният в момента (в България има едва три такива), имаме възможност при позитивирала хемокултура, за половин час да определим и видова идентификация при септично болни пациенти, при които часовете са от решаващо значение за живота им. По този начин терапията им може да бъде променена още същия ден, съобразно изолата. Едновременно могат да бъдат изработени близо 100 проби.


Наличието на Лаборатория по микробиология в самата болница дава възможност не просто да бъде диагностицирана дадена инфекция и лекувана първоначално, но и да бъде проследявана, изтъкна още доц. Гергова.

ВМА е единствената болница в България, която е разработила собствен Справочник за емпирична терапия на най-честите инфекции

въз основа на нашата локална резистентност. Ежегодно този справочник се адаптира – това е част от нашата антибиотична политика, подчерта още специалистът.

Коментари