Публикация

Какво сочат данните от реалния живот за системите за нагряване на тютюн?

Какво сочат данните от реалния живот за системите за нагряване на тютюн?

Бездимните технологии за употреба на тютюн чрез нагряване могат да играят важна роля за намаляване на вредата от тютюна. Данните от реалния живот имат не само добавена стойност към наличните научни данни, но те подобряват наличните знания за това как на практика преминаването от традиционни тютюневи изделия на новите бездимни системи за нагряване на тютюн (СНТ) може да повлияе общественото здраве.

Какво представляват данните от реалния живот?  

Данните от реалния живот постъпват от различни места по света и отразяват резултати от употреба на даден продукт в реални условия. Обикновено те са от обсервационни проучвания, данни от изпитвания, от застрахователни или друг вид искове, от електронни регистри и бази данни от  проучвания за здравен статус, здравни досиета и т.н. Именно този вид данни често се използват за основание при вземането на решения в областта на здравеопазването наред с токсикологичните и клиничните данни. Данни от реалният живот могат да бъдат отчетени и от проучвания о ...

Публикацията е за логнати потребители

Моля, регистрирайте се или влезте с вашия профил, за да прочетете цялата публикация.

Коментари