Публикация

Засилват контрола в АГ структурите

Засилват контрола в АГ структурите

Мерки за повишаване квалификацията на медиците, работещи в акушеро-гинекологичните структури, засилване на контрола, подобряване на координацията и комуникацията между лечебните заведения с АГ структури, с различни нива на компетентност.

 

Тези теми бяха обсъдени по време на среща, фокусът на която беше

управлението на риска в съвременното акушерство и гинекология

която се проведе УАГБ „Майчин дом”, организирана от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.


Това посочи пред журналисти заместник-министърът на здравеопазването д-р Александър Златанов. На срещата присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на държавни болници с акушеро-гинекологични структури, както и на Експертния съвет по акушерство и гинекология към министъра на здравеопазването.


„Изключително важна е субординацията между отделните лечебни заведения, между многопрофилните и университетските болници и комуникацията с републиканските консултанти. Важно е, когато лекарите в дадена болница имат необходимост, веднага да потърсят помощта на съответния републикански консултант по акушерство и гинекология, за да получи конкретната пациентка възможно най-добрата медицинска помощ“, обясни д-р Златанов.


„Срещи като настоящата са изключително полезни и трябва да бъдат регулярни, доколкото основната цел, около която всички се обединихме, е

повишаване на квалификацията

и осигуряване на продължаващо обучение на акушерките и работещите в областта на родилната помощ колеги“, а директорът „Майчин дом“ проф. д-р Иван Костов.


Източник: Министерство на здравеопазването

Коментари