Публикация

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection Among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection Among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

Научно направление: Зоонози / Zoonotic Diseases / Zoonoses

Подход / Концепция: One Health (One HealthOne MedicineOne World)

 

Зоонози – Zoonotic Diseases – Zoonoses

One Health – One Medicine – One World

 

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection Among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results

 

Tsachev I, Baymakova M, Pepovich R, Palova N, Marutsov P, Gospodinova K, Kundurzhiev T, Ciccozzi M. High seroprevalence of hepatitis E virus infection among East Balkan swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary results. Pathogens. 2020; 9(11): 911.

 

DOI: 10.3390/pathogens9110911

 

PMID: 33153218

 

PMCID: PMC7693706

 

Impact Factor (2020): 3.492

 

CiteScore (2020): 2.5

 

Indexing: PubMed, PubMed Central (PMC), Scopus, Web of Science

 

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33153218/

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

26 януари 2023

 

Вътрешни болести Инфекциозни болести хепатит Е вирусна инфекция вирусни хепатити хепатит Е вирус хепатит Е Web of Science зоонози свине Zoonotic Diseases hepatitis E virus Seroprevalence Scopus PubMed ХЕВ HEV East Balkan swine Sus scrofa Източнобалканска свиня Zoonoses and Public Health зоонози и обществено здравеопазване Zoonoses One Health CiteScore PubMed Central (PMC) Impact Factor PMID: 33153218 One Health – One Medicine – One World Зоонози – Zoonotic Diseases – Zoonoses The East Balkan swine (Sus scrofa) is the only aboriginal pig breed in Bulgaria. Pathogens. 2020; 9(11): 911. PMCID: PMC7693706 DOI: 10.3390/pathogens9110911

Прикачени файлове

Pathogens, 2020, 9(11), 911.pdf

Коментари