Публикация

Всеки може да бъде герой и да спаси живот!

Всеки може да бъде герой и да спаси живот!

Кръводарителите играят жизненоважна роля в здравеопазването на едно общество.
Често срещано е разбирането, че основната необходимост от кръвопреливане е при хора, пострадали в катастрофи или други инциденти. Всъщност, освен тези пациенти, има и още много, които се нуждаят от кръв и кръвни продукти заради онкологични заболявания, заболявания на кръвта, пациенти, подложени на различни операции – ортопедични, сърдечносъдови и други.

Всяко кръводаряване потенциално може да спаси до три живота

Всеки един от нас може да бъде герой – дарявайки кръв, помагаме на друг да живее.
По-щастливи – хората обикновено даряват, защото се чувстват добре да помагат на другите, а алтруизмът и доброволчеството са свързани и с положителни резултати за здравето. Освен това, даряването на кръв е начин за изразяване на принадлежност към дадена общност.


Насърчаване на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА – още със създаването на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА преди 30 години, като ежегодно се организират десетки кампании под надслов „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!”.

Всеки, който иска да подкрепи кампанията, може да го направи всеки ден

от 8:00 до 16:00 часа, в Кръвния център на ВМА.


За повече информация: тел.: 02/ 922 55 06.

Коментари

Опашки от герои стоят пред болниците...и чакат да си продадат какво ли не.

Не само кръвта спасява живот! Компетентното професионално отношение на един лекар също! И най вече неговата квалификация!