Публикация

МЗ: Нискомолекулни хепарини за бременни се доставят регулярно в страната

МЗ: Нискомолекулни хепарини за бременни се доставят регулярно в страната

Прилаганите при бременни жени нискомолекулни хепарини Clexane и Fraxiparine се доставят регулярно в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването във връзка с публикации за липсата на тези медикаменти.


Представителят за България на притежателя на разрешенията за употреба на лекарствените продукти Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,6 ml 5700 IU (INN Nadroparin), Fraxiparine Solution for injection 9500 anti-Xa IU/ml - 0,4 ml 3800 IU (INN Nadroparin) и Fraxiparine Solution for injection 9500 IU anti-Xa IU/ml - 0,3 ml x 10 (INN Nadroparin) е уведомил МЗ и ИАЛ, че считано

от 18.01.2023 г. са възстановени продажбите на територията на България на посочените лекарствените продукти

Към настоящия момент има налични количества в складовете на ПРУ и търговци на едро в страната.


Представителят на ПРУ на Clexane 40, 60, 80 е уведомил ИАЛ, че до 06.02.2023 г. ще се осъществи поредната планирана доставка от лекарствените продукти на територията на страната, а към момента има налични количества в собствения му склад и в складовете на търговци на едро.

Коментари