Публикация

Ръководство по психиатрия за студенти по медицина

Ръководство по психиатрия за студенти по медицина

Студентите по медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Тракийския медицински университет вече са с първото Ръководство по психиатрия, написано специално по тяхната изпитна програма. То е

под редакцията на проф. д-р Петър Маринов

и представя опита и знанията на 24-ма автори. Съдържанието по конспекта е допълнено с глави за:

  • спешната психиатрична помощ;
  • лиезон-психиатрията;
  • основите на комуникация в психиатрията;
  • социалната психиатрия;
  • психиатрията на бедствените ситуации.

Текстът съдържа клинични случаи за всички основни нозологични единици и е богато илюстриран с таблици и фигури. Учебникът представя съвременното разбиране за генетиката, етиологията, диагностиката, лечението на психичните заболявания и отделя място за историята и за приноса на българските лекари в развитието на специалността. За качеството на ръководството несъмнено допринася и четивния, ясен език, постигнатия синхрон в стила на отделните автори.

 

Коментари

Поздравления за проф. Маринов! Познавайки стила му, очаквам съдържанието на това ръководство да е изключително полезно.