Публикация

Здравната каса плаща за ноември

Националната здравноосигурителна каса съобщи, че от днес започва да изплаща средствата на договорните партньори от болничната и извънболничната медицинска помощ за работата им през ноември.


На болниците ще бъдат преведени 87 413 000 лв.

12 310 000 лв. ще бъдат изплатени на личните лекари, както и 13 565 000 лв. на  специалистите.

7 657 000 лв. ще получат лекарите по дентална медицина.

За извършени медико-диагностични дейности ще бъдат преведени на лабораториите 5 111 000 лв.

С осигуряването на тези средства е изпълнен ангажиментът, който беше поет от управителя на НЗОК д-р Нели Нешева, да бъде наваксано изоставането в плащанията, започнало в края на миналата година.

Въпреки изключително тежката финансова година и твърденията, че здравната каса няма да плати на договорните си партньори за октомври и ноември (дейността за декември винаги се изплаща през януари на следващата година), ръководството на институцията изпълни коректно финансовите си ангажименти и успя да осигури необходимите плащания, отбелязва НЗОК.

Коментари