Публикация

Кардиолози се обявиха срещу промяна на цени на клинични пътеки

Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология и националният консултант по кардиология изразиха своето неудовлетворение от предложената промяна в остойностяването на клинични пътеки №40 („Постоянна електрокардиостимулация“) и № 41 („Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии“).


Специалистите твърдят, че предложената стойност не отговаря на вложените консумативи и труд на медицинския екип.

Според тях по този начин се подценяват усилията, професионалната подготовка и квалификация, които се изискват при реализацията на една процедура (например при имплантиране на пейсмейкър).

През 2011 г. за въпросните пътеки са предвидени съответно по 286 лв. за КП №40 и 2814 лв. за КП № 41.
Тези средства обаче покриват единствено имплантацията на обикновен пейсмейкър (247.00 лв.) и изобщо не са достатъчни за съвременните устройства за лечение на сърдечна недостатъчност (сумата варира от 939 до 3012 лв.), на фаталните ритъмни нарушения и дори на конвенционална катетърна аблация (цена – между 4099.40 и 5531.40 лв., като сумите могат да достигат и до 8663.04 лв.).

Кардиолозите са обезпокоени от факта, че недостатъчните средства ще застрашат живота на съвсем млади пациенти, тъй като тези процедури вече се прилагат и при болни под 18-годишна възраст.

В писмо до Министерството на финансите и на здравеопазването, както и до други институции, от сдружението предлагат да се преразгледа остойностяването на тези клинични пътеки, тъй като явно не са взети предвид особеностите на работата, свързана с висока специализация на труда и скъпоструващи консумативи.

Писмото е подписано от доц. д-р Нина Гочева, национален консултант по кардиология, доц. Маргарита Цонзарова – национален консултант по детска кардиология, д-р Светослав Йовев, председател на Българско сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, и доц. д-р Чавдар Шалганов, член на Управителния съвет на Българско сдружение по кардиостимулация и електрофизиология.
" }-->

Коментари