Публикация

Центърът за мултимодална образна диагностика вече функционира

Новооткритият високотехнологичен Център по позитронна емисионна томография - компютърна томография (РЕТ/СТ) в Александровска болница (София) вече стартира дейността си.


От началото на седмицата са преминали общо 22 пациента. Днес ще бъдат прегледани последните записани в списъка на чакащите, планувани за 2010 година.

Ръководството на УМБАЛ “Александровска” има уверение от МЗ, че през идната 2011 година, средствата за закупуване на изотопи за изследването ще бъдат осигурени от държавата, което ще гарантира пълноценното  използване на модерната и скъпоструваща апаратура.  

Коментари