Публикация

Проект за театър в Полша Realms of imagination с наше участие

Проект за театър в Полша Realms of imagination с наше участие

Between 16-24.03.2023 we were participating in the international training course ‘Realms of imagination’. Training course was focused on how to use nonformal education method ‘theater game’ in work with different groups of people. Our organization was represented by Nadya Stefanova Ivanova, Rumyana Ivanova and Lubomir Ivanov.

Training course was coordinated by our Polish partner – Association HEureka Generator. DiP was a Bulgarian partner of the training course.

 

Проект за театър в Полша с българско участие събра в Люблин младежки работници от 7 държави, които дискутираха театъра като метод и добрите практики на местно ниво в тази област. Проектът се осъществи благодарение на подкрепата на Програма “Еразъм+”.

 

Участниците споделиха, че това е било едно от най-вълнуващите преживявания в живота им. Международните проекти по програма Еразъм+ дават нови знания, контакти, приятелства. Ето защо, насърчаваме всеки, който има седмица свободно време, да се впусне в приключението, наречено Еразъм+”.

Бихме препоръчали на млади и заинтересовани хора да участват в проектите Еразмус+. Могат много неща да научат, да усъвършенстват езика си и да натрупат житейски опит. Ще се запознаят с нови, интересни хора и ще видят нови държави и култури.

Водещи на обмена бяха двама тренери от Полша и Чехия с опит в младежки проекти, които чрез иновативни методи на работа подпомогнаха участниците да достигнат до нови идеи и нагласи на базата на приятелство и толерантност.

Коментари