Публикация

С децата трябва да се говори и за алкохола

Нормално е децата да имат празници, които да споделят със своите приятели, и празници, които да споделят със своите родители. Именно възрастните са пример за младите как да изживяват радостните моменти по здравословен начин.


С това убеждение преди време Съюзът на пивоварите* в България и Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София започнаха кампания за родителите с цел да помогнат на тийнейджърите да избягват алкохола. Първата стъпка към това възпитание са семейните разговори с децата. В тях със сигурност трябва да се говори и за алкохола.

Сътрудничеството между две толкова различни на пръв поглед организации може би звучи странно, но то е напълно в унисон с добрия международен опит. Производителите на бира от години поддържат високи саморегулативни стандарти на рекламните си послания, за да избегнат погрешни внушения към подрастващите. В това отношение пивоварната индустрия е пионер и е единственият български участник във Форума за алкохол и здраве под егидата на Европейската комисия.

Убеден в ефективността на подобна формула на сътрудничество между бизнес, официални институции и неправителствен сектор, Съюзът на пивоварите отдавна се ангажира с информационни кампании срещу злоупотребата с алкохол и превенцията при непълнолетните.

В рамките на сътрудничеството между пивоварите и Софийския център за превенция на наркоманиите ученици обучават съученици, родители си помагат във фокус групи, педагози обединяват усилия, за да предпазят тийнейджърите от заплахите на алкохола. Така се роди девизът на кампанията „Родители, вие можете да повлияете. Разговаряйте с детето си за алкохола”, превърнал се в заглавие на образователна брошура и радиоклип.

Сигурно има хора, които си мислят, че този тип говорене е ненужно, тъй като в сравнение с дрогата или синтетичните наркотици алкохолът не е сериозна заплаха. Има и родители, които са убедени, че детето им е още малко и не употребява алкохол. Но за съжаление това понякога е заблуда. Всъщност дори и едно дете още да не пие, във всеки момент може да се окаже под натиска на своята среда да употребява алкохол.

 За да се разберат нагласите на родителите по отношение употребата на алкохол от тийнейджъри или справянето с подобна ситуация, Съюзът на пивоварите възложи на агенция „Синовейт” изследване по темата, което ясно очерта проблемните зони и показа, че инициаторите на кампанията са на прав път.

Оказва се, че според родителите вредата от употребата на малко количество алкохол „от време на време” от децата не е съществена и дори им “помага” да намерят своята мярка и да не се напиват. Алкохолът се възприема като “по-малката беля” сред множеството “по-съществени” рискове - наркотици, лошо влияние на средата, нездравословни храни. Най-голямата опасност на алкохола е в последствията – опиянението с “падането на задръжките” и възможността детето да бъде въвлечено в престъпление, катастрофа или друг инцидент.

Родителите се чувстват обезсърчени в превенцията на употребата на алкохолни напитки поради обществената нагласа за толерантност към пиенето и заради възможността децата безпроблемно да купуват алкохол въпреки формалните забрани. Значение имат и провокативните реклами на спиртни напитки, внушаващи, че така си „готин” и сексуално успешен.

Изследването показа и светлина в тунела. Родителите имат доверие към авторитетни и професионални източници на информация. Така че предизвикателството е към всички, които се припознават като такива.

_____
· Съюзът на пивоварите е представителната организация на производителите на бира. Членове на сдружението са „Болярка ВТ”АД, „Загорка”АД, „Каменица” АД, „Карлсберг България” АД и „Ломско пиво”АД.

Коментари