Публикация

PIPAC - интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане

Щадящ метод за лечение на засягането на перитонеалната кухина при раково болни. Лапароскопски с помощта на специализирано оборудване химиотерапевтиците се въвеждат директно в перитонеалната кухина под формата на аерозол под налягане. Оперативната травма е минимална. Необходимото количество химиотерапевтик е значително по-малко от необходимата системна доза.

 

Коментари