Публикация

Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца в Тетевен

Правителството взе решение за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Тетевен.


Мярката е в съответствие с Националната програма „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи, съобщи правителствената информационна служба

Закриването се извършва в рамките на проекта „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен, и развиване на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)”, финансиран и реализиран от британската благотворителна организация „Надежда и дом за децата” в партньорство със СНЦ „Еквилибриум” – Русе, и със сътрудничеството на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен.

Целта е деинституционализация на децата от дома и разработване на набор от социални услуги за подкрепа на деца от общността и техните семейства, които ще се финансират като държавно делегирана дейност чрез бюджета на община Тетевен.

Към 1 януари 2010 г. в дома са били настанени 28 здрави деца до 3-годишна възраст, а за цялата година през него са преминали общо 38 деца. Десет деца са реинтегрирани в биологичните си семейства след предварителна оценка на потребностите и разработване на план за действие, както и оценка на семейната среда. Едно дете е настанено в приемно семейство, а двадесет и четири са осиновени. Предстои извеждането на последните три деца до края на годината.

Коментари