Публикация

Голям брой заболели от хепатит А в Старозагорско

Само за три дни в Старозагорско са регистрирани нови 62 случая на вирусен хепатит А.


Засегнати са всички възрастови групи. С най-висок относителен дял са заболелите на възраст между 30 и 39 години – 29%.

Всички болни са настанени в Инфекциозното отделение на многопрофилната болница “Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора.

Хепатит А е най-широко разпространеният вирусен хепатит, който засяга предимно деца и млади хора. Предава се много лесно - чрез вода, хранителни продукти, замърсени ръце.

Коментари