Публикация

Още истини за бутилираната вода

Водата е елемент от жизненоважно значение за човека, който все по-често се консумира от бутилка. В магазините бутилираната вода е в изобилие. Всеки производител се надпреварва да обещава на етикетите чудотворни ефекти, но всъщност запитвали ли сте се какво знаете за водата в шише?


Вярно ли е, че минералната и изворната вода не трябва да бъдат обработвани химически или дезинфекцирани?
Натуралната минерална и изворна вода трябва да бъдат безопасни и здравословни за консумация директно от източника без да е необходимо третиране или дезинфекция. Съществуват силно ограничени разрешения за отстраняване на елементи, но при строгото условие, че това не променя характерните съставки на водата, определящи присъщият й минерален състав, вкус и ползи за здравето (когато има такива). Позволено е отделяне на „нестабилни елементи” (като напр. желязо,  манган, сяра ), които дори и в безопасни концентрации, биха могли да доведат до отделяне на утайка при съприкосновение на водата от дълбок подземен източник с кислорода във въздуха. В допълнение, позволено е избирателно намаляване на естествената концентрация на флуор при положение, че е над здравословно обусловените граници.

Как източниците на натурални минерални и питейни води са защитени от замърсяване?
За да се гарантира отсъствие на замърсяване, защитата на източника е от изключително значение. Водосборните райони около източниците са строго защитени зони. Тези площи обикновено покриват до няколко хиляди хектара девствена природа. В допълнение, специално оборудване за извличането на натурална минерална и изворна вода трябва да се инсталира при изхода на източника с цел допълнителна протекция.
Защита на питейната вода от страна на доставчиците е фиксирана в Рамковата директива на ЕС за водите.
 
Как изискванията за безопасност на натуралната минерална и изворна вода се отнасят към питейната вода?
Всички бутилирани води се класифицират като хранителни продукти и като такива, трябва да отговарят на строги ЕС и национални изисквания за безопасност на храните, както и на препоръките за добра хигиенна практика. Бутилираните води са предмет на тестове и анализ с висока честота, основани на HACCP и на стандартите за добри хигиенни практики, признати от FVO2. В допълнение, бутилирана вода трябва да отговаря на определени изисквания за качество на водата, както е определено от съответните директиви на ЕС. Безопасността и качество са гарантирани от бутилирането на водата директно във висококачествена опаковка до окончателното предоставяне на потребителя.

Може ли качеството на натуралната минерална и изворна вода да се гарантира?
Качеството на естествените води се осигурява чрез строг контрол на целия процес от осигуряването на защита на водата при източника, през дистрибуционните канали до крайния потребител. В допълнение честите тестове и анализи за качество гарантират сигурността на извличаните подземни води. Водата може да бъде бутилирана директно при източника или транспортирана с твърда връзка на по-големи разстояния чрез съвременни инсталации като се пълни директно в херметически затворени и защитени срещу фалшифициране бутилки.
В Европа транспортирането в контейнери, а не в опаковки, предназначени за крайния потребител, е забранено. Бутилирана вода предлага постоянна сигурност и високо качество на съдържанието.

Може ли бутилираната вода да бъде проследена в търговската мрежа? Ами питейната вода?
Бутилираната вода може да бъде проследена чрез кода на партидата както всички останали хранителни продукти. Всяка бутилка може да анализирана чрез специфични тестове за сигурност и качество.
Качеството на питейната вода може да бъде проследено от доставчика, който трябва редовно да публикува или оповестява качествените резултати. Проблемен остава аспекта с достъпа на доставчика до частната собственост на потребителя и осигуряването на необходимия контрол там.

Кои са законовите разпоредби свързани с натурална минерална и изворна вода?
Рамковото законодателство включва:
Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
Директива 98/83/EEC относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
Регламент 178/2002/EC и Регламент 852/2004/EC и Регламент 882/2004/EC относно качеството и хигиената на храните.

По-слабо ли се контролира натуралната минерална вода в сравнение с питейната вода?
Съществува мнение, че натуралните минерални води са слабо регулируеми в сравнение с питейната вода, защото са посочени по-малко параметри или вещества, които е необходимо да бъдат проверени. Това обаче в никакъв случай не означава по-малко сигурност. Изискването към тези води е да бъдат защитени от замърсяване при източника и в крайния продукт. Това означава рутинно изследване за над 100 известни замърсители, като например органични вещества и пестицидите. Дезинфекцията не е разрешена, което означава, че не съществува риск от остатъчни дезинфекционни продукти.

Какво трябва да знаем за минералния състав на натуралната минерална вода и на питейната вода?
Съдържанието на минерали варира в зависимост от геоложка среда, която  го формира. Различните натурални минерални води имат стабилен минерален състав като се регламентира най-високото ниво на концентрация на елементите. Подробна информация за минерално съдържание на водата се посочва на етикета за осигуряване на информиран избор на потребителите. Трябва да се има предвид, че някои минерали могат да бъдат на много ниско (мг / л) или много високо (гр / л) ниво и консумацията на една определена вода  допринася за дневния прием на определени минерални елементи като калций, магнезий, бикарбонати, флуор за сметка на други елементи.
По отношение на питейната вода няма изисквания за минерален състав. При различните доставчици могат да се наблюдават различни показатели в зависимост от източниците. 

Имат ли бутилираните води специфични предимства за здравето?
В исторически аспект натуралните води в Европа са били консумирани и използвани в термални бани поради техните специфичните свойства по отношение на здравето и тялото.  Водата е най-важният източник на хидратация и е от съществено значение за правилното функциониране на организма ни. Бутилираната вода предоставя удобен и здравословен начин за хидратиране през целия ден и помага да се осъществи препоръчителния прием на 1,5-2 л. вода на ден.  Натуралните минерални води са най-естественият начин за хидратация и извличане на различни ползи за здравето в съответствие със състава на базата на фармакологични, физиологични и клинични изследвания. Уникалният минерален състав, може да отговори на специфични здравни нужди. В зависимост от вкуса или диетичните си изисквания, потребителите могат да избират вода със съдържание на калций, магнезий, бикарбонат, флуорид или вода, която е с ниско съдържание на натрий например.

Бутилираните води не са ли едни и същи?
Въпреки че на пръв поглед изглеждат еднакви, бутилираните води са много разнообразни и всяка една е уникална със своя подземен произход и вкусова композиция. Това се дължи на специфичния минерален състав, който води до точно определено качество, характер и вкус.

Какъв вид информация е на разположение на потребителите?
Всички натурални минерални и изворни води трябва да бъдат етикетирани със задължителната информация, която включва името, произхода и източника на водата. В допълнение, етикетите за минералните води трябва да включват минералния състав на водата. Съдържанието на въглероден диоксид също трябва да бъде вписано като съществуващо или добавено.

Защо да плащаме повече за бутилирана вода, когато питейната вода е толкова евтина?
Върху цената на бутилираната вода се отразява многобройните инвестиции в опазването на ресурсите, благодарение на които се гарантират безопасността и стандартите за качество, отстраняването на нестабилните елементи, плащане на данъци и мита, създаването на досие за разпознаване, както и за осигуряване на безопасни, удобни и трайни опаковки.
Ниската цена на питейната вода е отражение на факта, че тя се използва в сравнително големи количества и е с множество цели, различни от тези за пиене.

Необходимо ли е да консумираме бутилирана вода, когато питейната е достъпна и на разположение?
Бутилираната вода е здравословна напитка, която има предимствата да бъде, преносима, да осигурява хидратация през целия ден и на всяко място. Потребителите могат да направят  информиран избор основан на удобство, вкус и ползи за здравето.
 
Защо бутилирана вода се счита за стратегически ресурс?
Бутилираната вода осигурява жизненоважни доставки на питейна вода в случай на авария или природно бедствие (наводнения, тежка суша, замърсяване на източници или на общински пречиствателни станции). Компаниите доставчици на вода са длъжни да осигурят безопасна питейна вода по всяко време, а при кризисни ситуации да осигурят временни алтернативи, каквито са бутилираните води.

--------------------------------
Първа част прочети тук.

*По материали на европейския орган за безопасност на храните и
хранителните референтни стойности - EFBW.

Коментари