Публикация

Операциите с робота „Да Винчи” ще струват вече около 14 хил. лв.

Започва кампания за държавно финансиране на роботизираната хирургия в България. Това каза проф. Григор Горчев, ректор на Медицинския университет в Плевен.


Дни преди Нова година управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева обяви, че няма да има клинична пътека за операции, които се извършват с единствената в страната роботизирана система „Да Винчи”.

По този повод е създаден сайт http://gorchev.mu-pleven.bg/, на който всеки може да подкрепи инициативата за държавно финансиране на този щадящ пациентите вид хирургия.

Проф. Горчев съобщи, че има средства, за да се оперират пациентки до 20 януари. На практика обаче от 3 години висшето учебно заведение в Плевен дотира и финансира държавата в областта на роботизираната хирургия чрез спечелени проекти по европейски програми.

Досега със системата са оперирани 300 пациентки, но след средата на месеца болните с  ракови заболявания  ще трябва да се самофинансират, ако желаят да се подложат на операция с робота.

Колкото и да са щадящи операциите, оттук насетне те ще струват на жените със злокачествени образувания около 14 000 лева, защото държавата категорично отказа клинична пътека за роботизирана хирургия през 2011 г.

Високотехнологичната система, за закупуването на която държавата е похарчила 4 милиона 250 хиляди лева преди близо три години, сега на практика ще стои неизползваема. Според ректора на МУ-Плевен е абсурдно, че в момента държавата се явява мащеха и отказва да поеме финансовия ангажимент за осигуряването на милион лева годишно за поддръжка и за инструментариума за робота.

 „Сега има средства за още 6 операции”, посочи проф. Горчев.

Той изрази недоумение от факта, че преди време лично премиерът Борисов е обещал в Плевен, че ще съдейства за осигуряване на средствата, а в последствие се оказа, че пътека за роботизирана хирургия няма да има.

Ректорът обясни, че в близките дни ще търси и лична среща с Бойко Борисов, но  изрази съмнение, че промяната в обстоятелствата вероятно се дължи на личната му ангажираност с новата гражданска формация АБВ. „Ако е така, това означава, че се политизира и медицината, което е абсурдно”, заяви проф. Горчев. 

Въпреки това ректорът на МУ обяви, че е готов да се оттегли от работата си с робота и пояси, че има други обучени колеги.

Проф. Горчев припомни, че по разпореждане на бившия здравен министър проф. Анна-Мария Борисова технологията „Да Винчи” е проверявана от Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Агенцията е излязла с положително становище относно работата на робота и неговите перспективи. 

„След цялата тази безсмислена едногодишна кореспонденция с министри, заместници и премиер държа да ми бъде обяснено къде е причината за този отказ за финансиране на авангардната технология”, подчерта проф. Григор Горчев.

Коментари