Публикация

Изборът на екип в болниците няма да надвишава 950 лв.

Таксата за избор на лекар в лечебните заведения ще бъде между 250 и 700 лв., а за избор на екип – между 350 и 950 лв.


Това предвиждат промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите, одобрени днес от правителството.

В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които може да се искат от пациентите. Справка на Министерството на здравеопазването показа, че на места те стигат до 10 000 лв. Съгласно измененията в наредбата се залагат пределни граници за двете услуги, за които лечебните заведения имат право да формират отделни такси. Сумите ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки:

Стойност на КП                     Избор на лекар                      Избор на екип
До 500 лв.                     50% от КП, не повече от 250 лв.    75% от КП, не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.        50% от КП,  не повече от 300 лв.    75% от КП, не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.      30% от КП, не повече от 400 лв.     60% от КП, но повече от 700 лв.

Над 2000 лв.                 20% от КП, не повече от 700 лв.     40% от КП, но повече от 950 лв.


Новите условия за избор на екип са задължителни за всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от НЗОК.

Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците трябва да бъде публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата.

За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга.

Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Коментари