Публикация

Закрива се Клиниката по дерматовенерология във Варна

Клиниката за лечение на кожни и венерически заболявания във варненската многопрофилна болница „Света Анна” във Варна е закрита с решение на съвета на директорите.


Решението, което преди месеци е взето, стана факт чрез заповед, влязла в сила от 3 януари тази година.

Причината за закриването на сектора, който няма аналог във Варна, поема пациенти от цяла Североизточна България и обучава студенти, е лошият финансов резултат.

„Според отчетите 5 години назад клиниката е на постоянна загуба”, каза управителят на лечебното заведение д-р Веселин Николов.

„В никакъв случай лекарите, сестрите и санитарите няма да бъдат оставени на улицата – на всички ще им предложим работа при нас”, посочи д-р Николов.

А пациентите ще се лекуват амбулаторно. Част от лекарите, които досега са били в клиниката, ще могат да си разкрият кабинети в Медицински център „Света Анна”, чиято сграда се намира в двора на многопрофилната болница.

Пациентите, които се нуждаят от болничен престой, ще се ориентират към Военноморската болница, където има 10 легла и двама лекари със специалност.

Коментари