Публикация

Проекти в подкрепа на онкоболни и инвалиди

Пет социални проекта ще бъдат реализирани в община Плевен през тази година, част от тях ще предоставят социални услуги на хора с увреждания и на онкоболни пациенти, съобщи заместник-кметът Свилен Янков, цитиран от Дарик.


60 души с трайни увреждания ще могат да ползват услугите на социален асистент и домашен помощник по проекта „Отново сме заедно”. Той се реализира съвместно със сдружение Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения и е на стойност 187 988 лв., които се осигуряват безвъзмездно по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По друг проект – „Надежда за всеки”, ще бъде разкрит център за социална рехабилитация и интеграция за онкоболни пациенти. Той се осъществява заедно със сдружение „Галатея” - Плевен. Очаква се тази година да започнат да функционират и детски арт центрове за интеграция, рехабилитация и подкрепа на деца в риск от селските общности и на деца с наднормено тегло. Освен община Плевен партньори по тях са плевенският обществен фонд „Читалища” и Младежкото бюро за социални услуги граждански инициативи.

През 2011 г. ще продължи изпълнението на проект „Готовност на училището за приобщаващо образованието за децата от дом „Детелина”. Стойността му е 35 000 лв., безвъзмездна помощ от институт „Отворено общество”, САЩ.

Ще се изпълнява и проектът „Подкрепа за достоен живот”. Чрез него 105 души с трайни увреждания ще получат лични асистенти. До момента такива вече имат 45 души, а до март се очаква още 60 да се сдобият с личен асистент. Проектът е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Коментари