Публикация

МЗ: Децентрализацията на търговете ще осигури по-добро лечение

През 2011 г. с 12% повече са средствата за лекарства за онкология, с 10% - за диализа.


През тази година Министерството на здравеопазването предприе децентрализиране на търга за скъпоструващи лекарства по Наредба 34.Част от медикаментите – за редки болести, хормонална терапия при онкологични заболявания, както и за следтрансплантационен период се прехвърлиха към медикаментите за домашно лечение на здравната каса с финансов ресурс от над 40 млн. лв.

Останалите лекарства за онкологични заболявания, както и тези за диализно лечение ще се набавят чрез търгове от лечебните заведения, в които се отпускат. Те не могат да се прехвърлят към медикаментите за домашно лечение на здравната каса, защото повечето от тях се прилагат в болнични условия. Когато преминат към здравната каса, те могат да бъдат финансирани чрез клинични пътеки. Тези продукти в целия ЕС се прилагат и отпускат в болниците и се осигуряват чрез търгове, провеждани от съответните лечебни заведения, съобщава здравното министерство.

Според ведомството прехвърлянето на тези медикаменти към здравната каса и калкулирането на разходите за тях в клиничните пътеки обаче не може да стане изведнъж. Затова през тази година средствата за медикаментите ще се осигуряват от МЗ, а търговете ще започнат да се правят от болниците. Така ще се даде възможност да се натрупа опит и да се види какви са проблемите при доставянето им, за да бъдат отстранени своевременно.

За да не рефлектира това върху пациентите, министерството през тази година има готовност също да осигурява медикаментите, където е необходимо. (Тоест ще бъдат осигурени медикаменти за пациентите, дори ако има обжалвания и забавяния по проведените тръжни процедури на болниците).

Децентрализирането на търга за скъпоструващи лекарства по Наредба 34 ще осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до тези медикаменти. Осигуряването им чрез централизиран търг от министерството крие редица недостатъци – недостатъчна възможност за прецизиране на количества и видове на медикаментите за всяко лечебно заведение, забавяне в пътя на медикамента до пациента, съмнения за непрозрачност и корупционни практики. Причина за тези недостатъци е административното ръководене на процеса, изтъква министерството.

Един пример за това е разпределянето на скъпоструващите медикаменти. То става чрез одобряването на протоколи от Централна комисия към МЗ. Процесът отнема около три месеца, което забавя лечението на болните хора. Отделно се губи време при доставянето на медикаментите до лечебните заведения.

Занапред одобрението на протоколите за лечение на болните хора ще се извършва на място от комисиите към съответните болници. Tова ще става по алгоритми, изготвени от медицинските научни дружества. Те ще бъдат качени на сайта на министерството през следващата седмица. На практика това означава, че пациентите ще получават медикаментите си без да чакат. МЗ ще извършва само последващ контрол на одобрената терапия. Освен това болниците ще могат сами да определят точно какви медикаменти да купят от позитивно-реимбурсната листа, съобразно потребностите на пациентите им.

С децентрализирането на търговете ще се намалят и съмненията за корупционни практики на централно ниво. За първи път ще се даде възможност търговете да се явяват повече участници. Това ще доведе до по-засилена конкуренция и до условия за намаляване на цените на съответните медикаменти, смята МЗ.

Новите правила за осигуряване на медикаментите от болниците ще започнат да работят от 1 март. Дотогава медикаментите ще се осигуряват от министерството по досегашния ред. Успоредно с това ведомството има готовност да осигури терапията на пациентите и след 1 март, ако има нужда от това. По този начин ще бъдат осигурени медикаменти за пациентите, дори ако има обжалвания по проведените тръжни процедури на болниците.

Здравното министерство вече е подготвило и разпратило единни правила за провеждането на търговете до лечебните заведения. Клиниките ще получават и целево финансиране от ведомството за лекарствата. Средствата за осигуряване на медикаментите са разпределени на базата на лекуваните пациенти през изминалите години, както и на заявките на лечебните заведения за 2011 г.

Минималното увеличение на средствата за тези медикаменти на всяка болница е 10%. Осигуряването на медикаменти за онкологични заболявания и диализа винаги е ставало в рамките на бюджета за съответната година. Така ще бъде и през тази. Общият бюджет за медикаменти за онкологични заболявания за следващата година е с 12% повече, отколкото за тази. През миналата година са осигурени 107 млн. лв. за 12 месеца (от 1 март 2010 г. до 1 март 2011 г.), а през тази - 107 млн. лв. за 8 месеца (от 1 март 2011 г. до 1 януари 2012 г.).

Повече са и средствата за диализа. През миналата година за процедура са давани 60 лв. за дейност и още толкова за медикаменти. През тази на процедура ще се дават 60 лв. за дейност, 66 за медикаменти и 14 за транспорт.


По-рано днес от Центъра за защита правата в здравеопазването изразиха мнение, че
зад прехвърлянето на търгове към болниците „прозират” дистрибуторски интереси.
Изразено беше и подозрение, че лечебните заведения няма да успеят да проведат търговете за лекарства навреме, което ще остави десетки хиляди болни без лечение.

Коментари