Публикация

Здравната каса ще изплати задълженията си към аптеките

Националната здравноосигурителна каса ще изплати 32 782 090 лева на аптеките.


Средствата са за два отчетни периода 15-31.10.2010 г. и 01-15.11.2010 г. Те са част от гласуваните в Закона за бюджета на НЗОК 100 000 000 лв. за неразплатени задължения за предходната година.

С това плащане НЗОК покрива всичките дължими към момента средства на аптеките, които не бяха разплатени в края на миналата година поради преразход в бюджета за лекарства.

През 2011 г. за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели в бюджета на НЗОК са предвидени 391 000 000 лв.  

Коментари