Публикация

Варненска община заделя 25 000 лв. за зъболекар

Заради изключително лошото състояние на денталното здраве сред варненските ученици през тази година общината предлага нова програма с бюджет 25 000 лева.


Под наслов „Детско дентално здраве“ 1000 деца от първи до четвърти клас ще имат възможност за профилактичен преглед и лечение на проблемите. 

Коментари