Публикация

Здравното министерство ще проверява качеството на диетичния хляб

Министерство на здравеопазването започва тематична проверка за качеството на диетичния хляб в страната.


В нея ще участват всички 28 РИОКОЗ в страната.

Обект на проверката ще бъдат предприятията за производство на хляб.

Инспекторите ще изследват диетичните продукти за съдържанието на изкуствени оцветители, сол и захар, наличие на пепел и др.

При нарушения производителите ще се наказват със съответните глоби – от 500 до 4000 лв. 

Коментари