Публикация

Надзорният съвет на касата с нов председател

Надзорният съвет на НЗОК вече има нов председател - зам.-министърът на здравеопазването Гергана Павлова.


Министерският съвет реши да освободи от поста зам.-министъра на финансите Владислав Горанов, който досега заемаше длъжността.

Решението е свързано с ангажимента на правителството за намаляване броя на представителите на държавата в надзорния съвет на касата и увеличаване представителите на синдикатите. 

Коментари